Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Les Lux bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens GDPR, de Europese Verordening 2016:679 over de bescherming van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaart en verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, dit is:

  • Om geïnteresseerden op de hoogte te houden over onze activiteiten en nieuws over onze vereniging.
  • Om te communiceren met geïnteresseerden, deelnemers, sponsors en vrijwilligers van één van onze jaarlijkse edities Muziek voor Artsen Zonder Grenzen.

Les Lux is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ons worden verstrekt. Alle persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd bestand. Indien men niet wil dat persoonsgegevens worden bewaard of bewerkt met het oog op ‘direct marketing’ volstaat het dat mee te delen. Wenst iemand dat haar/zijn persoonsgegevens aangepast worden of gewist worden uit het bestand dan kan dit op éénvoudige vraag via het contactformulier op onze website. Ook klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier.

Les Lux verwerkt gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Hiervoor kunnen volgende persoonsgegevens verzameld worden:

  • Naam, adres en contactgegevens
  • Financiële gegevens (rekeningnummer, BTW-nummer, betaalgegevens)
  • Historiek sponsoring en contracten

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt enkel binnen de EU en dus volgens de vereisten van GDPR.

Les Lux maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie aangaande de beveiliging en het zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens kan u terecht bij de Belgische GBA (gegevensbeschermingautoriteit): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd op 5 november 2018.